Зараз немає петицій на які триває збір підписів

Переглянути всі петиції »

Статистика відвідувань

ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування

при голові районної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Координаційною радою

 

18.03.2016р.

                 ПОГОДЖЕНО

Голова Калинівської районної ради

 

                                 Василь Поліщук

 

                                             18.03.2016р.

 


ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування при голові районної ради 7 скликання

1.Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові районної ради керується у своїй діяльності положеннями Конституції України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами України та цим Положенням.

2.Координаційна рада є дорадчо-консультативним органом і діє при голові районної ради на громадських засадах.

До складу Координаційної ради входять голова районної ради, його заступник, міський та сільські голови. Секретар Координаційної ради –начальник організаційного відділу виконавчого апарату районної ради.

3.Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання можуть скликатися як за пропозицією голови районної ради, так і за пропозицією однієї третини загального складу Координаційної ради.

Час і місце проведення чергового засідання та орієнтовний перелік питань, що мають розглядатися на ньому, Координаційна рада визначає перед закриттям засідання ради. Про можливі  зміни і доповнення члени Координаційної ради інформуються в робочому порядку.

4.Засідання Координаційної ради відкриває і веде голова районної ради, а в разі його відсутності заступник голови.

5.Координаційна рада може приймати рішення. Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер.

6.Координаційна рада у своїй практичній роботі взаємодіє з постійними комісіями районної ради та виконавчим апаратом районної ради.

7.Координаційна рада:

- готує розгляд пропозицій по вдосконаленню чинних законів, які регулюють діяльність органів місцевого самоврядування;

- сприяє організації обговорення в органах місцевого самоврядування депутатами місцевих рад, членами територіальних громад проектів законів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України, також проектів рішень, що вносяться на розгляд районної ради;

- обговорює стан економічного і соціального розвитку регіонів та практичну діяльність органів місцевого самоврядування по здійсненню організаційних і контрольних повноважень щодо затвердження і реалізації програм соціально-економічного та культурного розвитку на підвідомчих радам територіях, розробляє практичні рекомендації;

- аналізує діяльність органів місцевого самоврядування з питань розробки, затвердження і виконання місцевих бюджетів, виробляє пропозиції щодо вдосконалення бюджетного процесу, зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування, забезпечення самодостатності і самостійності місцевих бюджетів;

- розглядає питання щодо конструктивного і дієвого підходу органів місцевого самоврядування до розв’язання проблем функціонування місцевого господарства і забезпечення життєдіяльності територій, до питань приватизації майна державної і комунальної власності, соціального захисту населення, сприяє узагальненню і поширенню кращої практики роботи з питань, які відносяться до компетенції місцевого самоврядування;

- аналізує стан організаційної роботи органів місцевого самоврядування по здійсненню наданих законом повноважень, підвищенню ефективності роботи постійних комісій і виконавчих органів місцевих рад, депутатів, зміцненню і вдосконаленню зв’язків органів місцевого самоврядування з населенням, депутатів з виборцями;

- вивчає матеріально-технічну забезпеченість органів місцевого самоврядування, виробляє і подає пропозиції до центральних та місцевих органів влади по сприянню у вирішенні цього питання;

- сприяє налагодженню конструктивних взаємозв’язків органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій по зміцненню законності і порядку на підвідомчих територіях у посиленні контролю за виконанням місцевими державними адміністраціями делегованих радами повноважень;

- сприяє підвищенню рівня організації навчання посадових осіб місцевого самоврядування, виробляє пропозиції щодо вдосконалення організації їх підготовки і перепідготовки в Інститут підвищення кваліфікації кадрів Академії державного управління, в обласному центрі підвищеня кваліфікації державних службовців, проведенню стажування працівників органів місцевого самоврядування в апараті районної ради, по залученню до участі на місцях у навчанні посадових осіб місцевого самоврядування і депутатів рад керівників постійних комісій, працівників виконавчого апарату районної ради та районної державної адміністрації, вносить відповідні пропозиції щодо вдосконалення планів і тематики навчання;

- сприяє реалізації принципів Європейської Хартії про місцеве самоврядування, рекомендації Ради Європи та її органів з цих питань, аналізує ефективність впровадження в практику місцевого самоврядування відповідних програм і зарубіжного досвіду.

8.Організаційно-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює виконавчий апарат районної ради.

 

 

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація