Зараз немає петицій на які триває збір підписів

Переглянути всі петиції »

Статистика відвідувань

Положення про виконавчий апарат

ПОЛОЖЕННЯ
про виконавчий апарат 
Калинівської районної ради

1.Загальні положення

       1. Відповідно до статті 58 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий апарат районної ради  здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради; її органів, депутатів, сприяє здійсненню районною радою взаємодії і зв'язків з територіальними  громадами, органами та посадовими особами місцевого самоврядування та виконавчої влади.

        2. Виконавчий апарат районної ради у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування" іншими законами та нормативними  актами  України, рішеннями районної ради, розпорядженнями голови районної ради, а також цим Положенням.

        3. Основними завданнями виконавчого апарату районної ради є:

- організація підготовки сесій районної ради і питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечення своєчасного доведення цих рішень до виконавців;

  • організація контролю за виконанням рішень районної ради;
  • координація діяльності постійних комісій районної ради, сприяння в організації виконання їх рекомендацій;
  • надання допомоги депутатам у здійсненні ними своїх повноважень;
  • забезпечення гласності в роботі районної ради та її органів;
  • забезпечення взаємодії ради з місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, політичними партіями, виборчими блоками, іншими об'єднаннями громадян;
  • здійснення правового забезпечення діяльності ради.

         4. Функції виконавчого апарату районної ради.

Виконавчий апарат районної ради  виконує такі функції:

         4.1.У питаннях планування роботи районної ради узагальнює пропозиції депутатів, постійних комісій, районної державної адміністрації до перспективного та поточного планів роботи районної  ради.

         4.2.У питаннях сесійної роботи районної ради:

а) розробляє проекти  планів підготовки  сесій районної ради повідомляє депутатів і доводить до відома населення про час і місце проведення сесій районної ради, а також питань, які вносяться на розгляд сесій;

б) бере участь у підготовці проектів рішень районної ради;

в) займається розробленням проектів інших нормативно-правових актів;

г)  організовує обговорення тез доповідей, співдоповідей і проектів рішень районної ради з питань, віднесених до її компетенції, на засіданнях постійних комісій, узагальнює внесені на цих засіданнях пропозиції і зауваження;

д) веде протокол пленарних засідань районної ради, тиражує та своєчасно доводить рішення ради до виконавців.

         4.3. У питаннях роботи президії районної ради забезпечує підготовку матеріалів на її засідання та ведення протоколу.

         4.4. У питаннях роботи постійних комісій районної ради забезпечує організаційне, консультативне та методичне обслуговування, створює необхідні умови для ефективної їх діяльності, сприяє залученню спеціалістів до підготовки відповідних проектів рішень, висновків та пропозицій.

         4.5. У питаннях здійснення повноважень депутатами районної ради забезпечує їх інформаційно-довідковими матеріалами.

         4.6. У питаннях правового забезпечення діяльності Ради, постійних комісій організовує правову роботу, спрямовану на правильне застосування та неухильне дотримання законодавства та інших нормативних документів, попередньо вивчає, аналізує проекти рішень ради,  розпоряджень голови,  рекомендації президії, постійних комісій районної ради та Координаційної ради з питань місцевого самоврядування   при   голові районної ради, вносить пропозиції щодо їх відповідності чинному законодавству України

          4.7.У питаннях забезпечення гласності бере участь у підготовці матеріалівпро роботу районної ради, президії районної ради та Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради, постійних комісій та депутатів для публікації в пресі.

         4.8.  У  питаннях організації прийому громадян  вивчає та розглядає їх звернення, заяви і  скарги, контролює виконання доручень керівництва районної  ради.

         4.9. У питаннях адміністративно-територіального устрою сприяє місцевим радам здійсненню ними своїх повноважень.

         4.10.У питаннях взаємодії з сільськимитаміською  радами вивчає і узагальнює практику їх діяльності, надає їм методичну та консультативну допомогу, забезпечує взаємообмін інформацією.

         4.11. Забезпечує ведення діловодства,  здійснення  контролю за строками проходження  і  виконання документів, організовує фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради.

         5. Виконавчий апарат за посадою очолює голова районної ради.

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація